Elektrospoji za časnik Finance govorimo o spremembah na trgu produktov, ki omogočajo industrijo 4.0. Opisiujemo tudi, kako se s ponudbo prilagajmo aktualnim trendom.Zaradi globalnih sprememb v industriji se podjetja soočajo z vedno večjimi pritiski in močnejšo konkurenco, zato je pravočasni razvoj tako digitalizacije kot avtomatizacije proizvodnih procesov bistven. Povpraševanje po produktih povezanih z industrijo 4.0 je v porastu, saj vedno več podjetij išče rešitve, ki bi jim pomagale pri avtomatizaciji procesov, nadzorom le-teh in izboljšale učinkovitost proizvodnje (OEE).

Kako hiter je razvoj

Sprva so se podjetja prilagajala počasneje, saj proizvajalci strojev niso imeli potreb povezovanja v nadzorne sisteme ali pa jim končni kupci tega niso dovolili. V zadnjih nekaj letih je bil preskok na nove tehnologije zelo intenziven. S pojavom pandemije in omejitvijo gibanja se je potreba po boljši diagnostiki, hitrem servisu in oddaljenem dostopu še povečala. Potreba po prilagodljivosti in možnosti nadgradnje procesov je postala vedno večja in hkrati nujna za zagotovitev nemotenega delovanja procesov.

Elektrospoji širimo ponudbo z namenom, da ostanemo zanesljivi partner pametnih povezav za prihodnost

Zaradi aktualnih trendov smo ponudbo pred kratkem dopolnili z rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov, izdelki pogonske tehnike ter industrijske analitike. Zaradi izredno širokega že ustaljenega spektra ponudbe, omenjeni sklopi zaenkrat zavzemajo manjši delež celotnega prodajnega portfelja, se pa ta konstantno povečuje. Produktni sklop, namenjen digitalizaciji in industriji 4.0, je sestavljen iz aktivnih enot industrijske komunikacije, kamor spadajo omrežni prehodi, požarni zid z omrežnim prehodom, medijski pretvorniki in prehodi povezljivi z IoT, neupravljana in upravljana stikala, moduli za industrijsko brezžično komunikacijo in brezžične IO enote.

Področje avtomatizacije sestavljajo HMI vmesniki, industrijski računalniki in monitorji, PAC kontrolerji, WEB paneli, PLK krmilniki in dislocirane IO enote.

Velik poudarek je na meritvah in analizah električne energije

Vedno več je potreb po merilnikih električne energije in opremi za analizo električne energije. Elektrospoji ponujamo programsko opremo ResMa, ki omogoča pregled učinkovite rabe električne energije. Napovedi električne energije so vedno bolj pomembne, saj je cena energentov občutno višja kot pred nekaj leti. Poleg energije pa je pomembno tudi kontinuirano delovanje avtomatizacije. To omogoča programska oprema za strojno učenje AML, katero je možno naučiti, kdaj je posamezen proces v normalnem delovanju in kdaj prihaja do anomalij. S takšnim načinom lahko dolgoročno že ob manjšemu odstopanju ali anomaliji pri posameznem procesu dobimo opozorilo in s tem dodaten nadzor, ki ga lahko uporabimo za diagnostiko, napovedano vzdrževanje ali pa analizo procesov in optimizacijo le-teh.

Industrijska komunikacija v vzponu

Podjetja, ki so že začela z digitalizacijo, nadzorom in povezljivostjo sistemov v okviru izboljšanja učinkovitosti proizvodnje (OEE), so povečala povpraševanja po komponentah, ki se navezujejo na povezovanje naprav, kot so omrežni prehodi in industrijska stikala. Nekateri pa tudi po orodjih ali napravah, ki omogočajo analizo in prenos podatkov. Takšni so predvsem produkti z IO-link komunikacijo, saj omogočajo prenos več parametrov pametnih senzorjev in ne samo stanje le-teh. Poleg klasične žične industrijske komunikacije je tudi vedno več brezžičnih komunikacij po katerih povpraševanje v prihodnje zagotovo še naraščalo. Z njimi kupci rešujejo zahtevnejša aplikacije, ki jih s klasičnimi povezavami ne morejo rešiti ali pa jim dolgoročno prinese zanesljivejše in bolj fleksibilno delovanje.

Vir: www.finance.si

Seznam vseh objav