Kaj je avtomatska varovalka

Varovalke oz. inštalacijski odklopniki so vrsta stikal, katerih naloga je samodejno prepoznati kratek stik ali tokovno preobremenitev v električnem tokokrogu in ga prekiniti. Namenjene so zaščiti naprav in inštalacij, saj lahko previsok tok poškoduje električne naprave in povzroči požar na električnih inštalacijah.

Kako deluje avtomatska varovalka

Klasična avtomatska varovalka ima dve vrsti zaščit.

  1. Prva deluje na osnovi termičnega stikala ali bimetala. S povišanjem toka premo sorazmerno narašča tudi temperatura vodnika. V primeru, da skozi varovalko daljši čas teče višji tok, se bo zaradi višje temperature sprožilo termično stikalo oz. bimetal in odklopilo električni tokokrog.
  2. Druga vrsta zaščite pa uporablja elektromagnet, ki v primeru kratkega stika takoj odklopi električni tokokrog.

Katere vrste varovalk poznamo

Pri izbiri varovalke moramo biti pozorni na pravilno izbiro nazivnega toka, napetosti, število polov ter izklopne karakteristike. Poznamo več različnih tipov izklopnih karakteristik: A,B,C,D,K in Z. Vsak tip je dimenzioniran, da reagira na električne preobremenitve drugače.

Najpogosteje se srečamo z tipi B,C,D.

Avtomatska varovalka tipa B bo odklopila električni tok pri 3 in 5 kratniku nazivnega toka. Znana je tudi kot »hitra« varovalka in se množično uporablja v hišnih inštalacijah.

Avtomatska varovalka tipa C bo odklopila električni tok pri 5 in 10 kratniku nazivnega toka. Namenjena je tudi zaščiti naprav z večjimi zagonskimi tokovi (npr. elektromotor).

Avtomatska varovalka tipa D bo odklopila električni tok pri 10 in 20 kratniku nazivnega toka. Uporablja se tam, kjer prihaja do izjemno visokih tokovnih konic ob vklopu.

Zakaj oz. kdaj je avtomatska varovalka boljša od taljive

Skozi kremenčev pesek je v taljivi varovalki napeljan tanek vodnik, ki se ob previsokem toku stopi. Takšna varovalka je nato neuporabna in jo je potrebno v celoti zamenjati. V avtomatski varovalki se pri previsokem toku sproži mehanizem, ki jo avtomatsko izklopi in jo zato lahko ponovno vklopimo.

Preverite širok nabor stikalne, zaščitne in merilne tehnike. V primeru dodatnih vprašanj pa se obrnite na našega specialista.