Na trgu obstaja nešteto tehnologij za napredno industrijsko označevanje. Ena izmed najpogosteje uporabljenih rešitev je tisk na oznake, katere se v industriji najpogosteje tiskajo z Inkjet tiskalniki. Digitalni tisk je tehnologija, kjer tiskanje v celoti nadzoruje računalnik. Omogoča stroškovno učinkovit in hiter tisk poljubno velikih naklad. Med digitalne tehnike tiska se uvršča tudi kapljični ali brizgalni tisk (inkjet), pri katerem se tiskarsko črnilo z različnimi tehnikami nanaša na oznake. Podjetje Weidmüller se osredotoča na razvoj zanesljivih rešitev industrijskega označevanja s pomočjo inkjet tehnologije, ki jo uporabljajo tudi pri dobro uveljavljeni seriji PrintJet tiskalnikov. Tehnologija tiska, tiskarsko črnilo in način utrjevanja le tega, so osrednje komponente vsakega tiskalnika. Zavzemajo osrednjo vlogo pri izpolnjevanju standardov in zahtev za dolgoročno in varno industrijsko označevanje.

Tiskarska tehnika in sistem tiskanja

Obstajata dva osnovna tipa digitalnih (Inkjet) tiskalnikov, ki se razlikujeta po tehniki tiskanja. Pri neprekinjenem kapljičnem tisku (CIJ – continuous inkjet) se črnilo nanaša z neprekinjenim tokom črnila, večji del neporabljenega črnila se vrača v lovilnik in ponovno uporabi. Medtem ko pri tehniki prekinjenega toka kapljic (DOD – drop on demand), šobe nanesejo le toliko črnila, kot je potrebno. Takšni tiskalniki ne potrebujejo odklonskega sistema za lovljenje odvečnega črnila.

 

Tehnologija neprekinjenega kapljičnega tiska – CIJ tiskalniki

Tehnologija prekinjenega kapljičnega tiska - tiskalniki DOD

Resolucija tiska

Do 180 dpi

Do 1200 dpi

Velikost kapljice črnila

20 pl

5 pl

Vzdrževanje

Redno čiščenje in strokovno vzdrževanje tiskalne glave

Redno in avtomatsko čiščenje tiskalne glave

Področja uporabe

Tisk neposredno na kable in vodnike

Tisk oznak za označevanje spončnih letev, vodnikov, kablov in ostalih naprav.

 

 

 

Weidmüllerjeve najnovejše tiskalnike serije PrintJet zaznamuje napredna tehnologija prekinjenega kapljičnega tiska (DOD). Tiskalniki imajo vgrajeno piezo tiskalno glavo, katere pomembna razlikovalna značilnost je daljša življenjska doba. Glavni razlog je ta, da pri piezoelektrični tehnologiji kapljice proizvaja krčenje šobe in ne toplota, zato piezo tiskalne glave niso izpostavljene visokim temperaturam in se kasneje obrabijo. Poleg zgoraj omenjene prednosti, piezo tiskalna glava omogoča tudi hitrejši tisk. Nad tiskalno glavo se nahajajo štiri kartuše z osnovnimi barvami (black, cyan, magenta, yellow), ki se lahko nanašajo na plastično in kovinsko podlago.

Vrsta tiskarskega črnila in način sušenja

Zaradi raznolikih potreb po tisku je na trgu prisotnih nešteto tiskarskih črnil, ki zadovoljijo vse vrste tiska. Od enostavnih tiskovin na papirju, do oznak z obstojnim tiskom, odpornim na ekstremne vremenske razmere. Področje uporabe določa zahteve uporabljenega tiskarskega črnila in njegovo sestavo. Poleg omenjenega tudi sama digitalna tehnologija prinaša posebne zahteve. Vsa črnila morajo biti formulirana tako, da zagotavljajo nemoten pretok črnila skozi šobe, ki jih ne smejo zamašiti in se na njih zasušiti. Omenjeno dosežemo s pravilno uporabo pomožnih sestavin.

Tiskarska črnila v grobem delimo na barvila (dye ink) in pigmente (pigment ink). Prva, tiskarska črnila z barvili, so topna v vodi, torej se absorbirajo v podlago in jo obarvajo. Druga, tiskarska črnila s pigmenti, pa so bolj obstojna in se ne vpijejo v podlago, saj se pigmenti obdržijo na površini. Zaradi slednjega so pigmentna črnila bolj obstojna in trajajo dlje časa. Pigmentna črnila so dražja, vendar tudi med slednjimi obstajajo velike razlike, tako v ceni kot tudi v kakovosti črnila.

Weidmüller je v 20 letni zgodovini razvijanja rešitev industrijskega označevanja razvil recepturo tiskarskega črnila, usklajeno s specifikacijami tiskalne glave, vgrajene v PrintJet tiskalnike. Uporabljajo pigmentno črnilo, ki se po nanosu termično utrdi. Tiskalniki vsebujejo funkcijo infrardečega segrevanja in gretja, ki sproži polimerizacijo črnila ter ustvari čvrst nanos črnila na oznako. Črnila so narejena na vodni osnovi, kar pomeni da so relativno preprosta za uporabo in nenevarna za okolje ter zdravje.

Zagotavljanje obstojnosti in varnosti

V industrijskem označevanju je obstojnost oznak izrednega pomena, saj se izpostavljenost oznak UV svetlobi, visokim temperaturam in drugim neugodnim okoljskim pogojem lahko odraža v lomljivosti materialov in slabi berljivosti. Zaradi tega morajo ponudniki zagotoviti skladnost rešitev s številnimi standardi, ki veljajo za področje industrijskega označevanja.

Odpornost oznak na UV sevanje

Izpostavljanje UV žarkom povzroča degradacijo plastike, kar vpliva na mehanske lastnosti materiala. Tudi črnilo lahko ob izpostavljenosti UV žarkom zbledi do popolne nečitljivosti. DIN EN ISO 4892-2 določa postopke testiranja oznak na odpornost proti vlagi in UV sevanju. Weidmüller za vse vrste plastičnih in kovinskih oznak izvaja obsežne preizkuse v lastnih laboratorijih oz. klimatskih sobah z UV sevanjem in tako zagotavlja obstojnost in berljivost oznake tekom celotne življenjske dobe.

Odpornost tiska

Odpornost tiska se dokazuje s testom brisanja, ki ga določuje standard IEC 61439-2:2011. Standard predpisuje postopek, kjer je potrebno natisnjeno oznako najprej 15 sekund drgniti s krpo namočeno v vodo, nato pa še s krpo namočeno v bencin. Po izvedenem testu mora biti tisk na oznaki še vedno popolnoma berljiv s prostim očesom. Weidmuller vse oznake testira po zgoraj opisanem postopku. Postopke izvajajo ločeno s petrolejem, znojem, metanolom, acetonom, hidravličnim oljem, gorivom Coleman in vodo.

Varnost strojev in naprav

DIN EN 60204-1 vsebuje specifikacije in priporočila za zagotovitev varnosti, funkcionalnosti in varnega vzdrževanja električnih inštalacij. Vsa priporočila je potrebno upoštevati že v fazi projektiranja elektro omare. Standard priporoča jasno identifikacijo slehernega elementa znotraj elektro omare. S tem namenom Weidmüller ponuja celovit nabor oznak, primerih za najrazličnejše komponente elektro omare. Nabor neprestano nadgrajujejo in dopolnjujejo.

Zgoraj opisana dovršena inkjet tehnologija je osnova za rešitve celovitega sistema industrijskega označevanja:

  • Weidmüller ponuja nabor več kot 200 različnih oznak serije MultiCard, primernih za označevanje vseh vrst aplikacij.
  • S pomočjo programskega paketa M-print PRO® zagotavljajo enostavno in hitro oblikovanje oznak,
  • tiskalniki serije PrintJet pa omogočajo natančno in hitro tiskanje oznak. Nedavno je na trg prišla najnovejša različica PrintJet tiskalnika, CONNECT, ki visoko stroškovno in procesno učinkovitost dosega z izboljšano zmogljivostjo, inteligentnim povezovanjem in celovitim pregledom podatkov o delovanju.